Voor de eeuwigheid?

Deneuve was projectleider en zat in de redactie van de publicatie Voor de Eeuwigheid? Over collectiebeleid in Nederland, in opdracht van de Mondriaan Stichting en Erfgoed Nederland. Het boek is begin september 2008 verschenen kan worden besteld via NAi Uitgevers.

Sinds lang wordt door erfgoedbeherende instellingen met publieke middelen verzameld, onder meer op het gebied van archeologie, stedelijke en regionale historie, kunst, volkenkunde, cultuurgeschiedenis, natuurhistorie, monumenten en landschap. Daarbij wordt op sommige terreinen samengewerkt en is er sprake van afstemming in het collectiebeleid. Op veel andere gebieden is de samenhang in de collecties echter minder zichtbaar. Hoe verhouden bijvoorbeeld de verschillende fotografie- en modecollecties in Nederland zich tot elkaar? Of de verzamelingen oude en moderne kunst? Door het gebrek aan samenhang is het profiel van de gezamenlijke collecties in Nederland onduidelijk. De basis ontbreekt voor een helder en effectief collectiebeleid van de overheid op nationaal, provinciaal en lokaal niveau.

Dit boek heeft als doel het debat los te maken, maar is bovenal gericht op het gezamenlijk belang en wil een positieve bijdrage leveren aan de ambities en mogelijkheden en aan het ontwikkelen van een bredere visie op collectievorming in Nederland.

25 directeuren van erfgoedinstellingen, beleidsmakers en experts geven in deze publicatie hun opinie over de rol die de Collectie Nederland, het publiek en collega-instellingen spelen in hun verzamelbeleid.

Met teksten van Gitta Luiten/Richard Hermans, Rudi Ekkart, Henriëtte van der Linden, Wim Weijland/Steph Scholten, Kees de Ruiter, Edwin Jacobs, Cees van ‘t Veen, Ruud Visschedijk, Dingeman Kuilman, Valentijn Bijvanck, Edwin van Huis, Dirk Houtgraaf/Rene Dekker/Riemer Knoop, Lejo Schenk/Koos van Brakel, Pieter-Mathijs Gijsbers, José Teunissen, Martin Berendse, Ranti Tjan, Hans Gubbels, Hester Alberdink Thijm, Ole Bouman, Wim Manuhutu, Risto Ruohonen, Behrang Mousavi, Atzo Nicolai, Wim Pijbes. Paul Depondt interviewt Sjarel Ex, Charles Esche, Evert van Straaten en Gijs van Tuyl.

Museumdepot