Nederlandse Museumvereniging

De Nederlandse Museumvereniging vroeg Deneuve de financieringsrelatie te onderzoeken tussen musea en de fondsen. Een eerste verkenning om te zien of deze relatie verbetering behoeft en op welke punten. Is die relatie problematisch en zo ja, hoe urgent is het, wat zijn de knelpunten, welke wensen hebben beide partijen met betrekking tot de informatievoorziening en wat zijn de meest prominente ontwikkelingen in de mogelijkheden voor financiële steun.

Tien museum en fondsen werden in dit onderzoek opgenomen, zeven musea en drie fondsen. De geselecteerde musea varieerden in de thema’s cultuurhistorisch, natuurhistorisch, religieus erfgoed, etnologisch erfgoed en kunst. Ook varieerden zij in omvang en methoden van financiële steun (nationaal, regionaal, gemeentelijk) en locatie in Nederland. De interviews werden gestructureerd gehouden met museumdirecteuren en fondsdirecteuren of medewerkers die contactpersoon zijn van musea. De interviews met de fondsen werden gehouden onder het enige publieke fonds in Nederland en twee private fondsen. De interviews werden gehouden tussen 5 februari en 4 maart 2009. De resultaten werden op 29 April 2009 gepresenteerd aan de directeur van de Nederlandse Museumvereniging.

Het onderzoek toonde geen problematische relaties tussen de musea en de fondsen, hoewel er aanbevelingen werden gedaan voor de ontwikkeling van de activiteiten van de Museumvereniging om de communicatie tussen beide partijen te verbeteren.