Erfgoed en politiek

Deneuve zat in de redactie en verzorgde de productie van een publicatie over de relatie tussen erfgoed en politiek, Neerlands Hoop.

Erfgoed Nederland wil met Neerlands hoop. Erfgoed en politiek het inzicht in de veranderende relatie tussen erfgoed en politiek vergroten. Elf directeuren van instellingen, beleidsmakers, opinieleiders en andere experts hebben over dit onderwerp een bijdrage geschreven of een interview gegeven. Het boek is analyserend en beschouwend van aard, een bundeling van prikkelende inzichten. Centraal staat de vraag: wat is de huidige relatie tussen erfgoed en politiek? Het oude Thorbeckeadagium dat kunst geen regeringszaak is staat onder druk. Erfgoed Nederland stelt vast dat de bemoeienis van de politiek met erfgoed groeit. De aandacht voor wat typisch Nederlands is neemt toe, en richt zich steeds vaker op ‘de’ nationale en ook regionale en lokale identiteit. Wat willen politici met het erfgoed bereiken en wat staat de erfgoedprofessionals zelf voor ogen? Hoog tijd voor een analyse!

Met bijdragen van Noraly Beyer, Thomas von der Dunk, Willem Frijhoff, Richard Hermans, Bert Looper, Macha Roesink, Marjan Ruiter, Paul Schnabel, Pauline Terreehorst, Ben Verfürden, Jan de Vletter en Willem J.H. Willems.

Het boek is begin september 2010 gepresenteerd. Op 30 september vond een debat plaats met o.a. Judith Belinfante, Pieter-Matthijs Gijsbers, Susan Legene en Jan Hoekema. Meer informatie via de site van Erfgoed Nederland.

De Ridderzaal, rond 1900