Zonder titel

In juni verscheen de publicatie over de amateur en de professional in de beeldende kunst die we maakten in opdracht van het Fonds voor Cultuurparticipatie in samenwerking met het Mondriaan Fonds. Deneuve zat in de redactie en verzorgde de productie van de essaybundel. In de beeldende kunst lijkt de scheidslijn tussen erkende kwaliteitskunst en amateurwerk nog altijd heel scherp aanwezig. Tegelijkertijd komt in de deelgebieden van de beeldende kunst (urban arts, nieuwe media, beeldcultuur) de amateur op. De publicatie biedt inzicht in de veranderende verhouding tussen de amateur en de professional, en de weerslag die dat heeft op de beeldende kunstsector. Dit alles natuurlijk in de bredere context van maatschappelijke en culturele ontwikkelingen, mede onder invloed van de sociale media. Zonder titel verscheen bij NAi Uitgevers in Rotterdam.

Francis Alÿs, When Faith Moves Mountains, 2002, onderdeel van de reeks afbeeldingen in Zonder titel.