De Roze Hallen

De kunstcommissie van de bouwgroep De Roze Hallen heeft Deneuve gevraagd haar bij te staan in de begeleiding van een kunstproject middels het geven van advies bij het doen van fondsenwerving en het maken van een crowdfundingcampagne.

De Roze Hallen is een zelfbouwproject op de Bilderdijkkade in Amsterdam voor en door LHBT 55-plussers. De groep bewoners wil zijn identiteit onder andere uitdragen door middel van een kunstwerk aan de voorgevel van het pand. Hiervoor heeft de groep vier kunstenaars gevraagd een schetsontwerp te maken. Elspeth Pikaar is als kunstenaar gekozen om haar kunstwerk te realiseren, samen met de architect en het bouwteam.

De bewonersgroep wordt gekenmerkt door een grote individuele diversiteit, maar uiteraard ook door eigenschappen die verbindend zijn. De criteria om dit samen te bouwen zijn de leeftijd en het LHBT zijn, maar dit hoeft niet perse centraal te staan in het uitdragen van de identiteit naar buiten toe. Wat de groep met name verbindt is om samen te streven naar een nieuwe vorm van nabuurschap, waarin zorg en verantwoordelijkheid voor de leefomgeving en elkaar gedeeld worden, en waarbij het ‘anders zijn’ als vanzelfsprekend aanvaard wordt. Een existentieel streven naar vrijheid en emancipatie op meerdere niveaus.

De opdracht aan Elspeth Pikaar is om de emancipatie van de bewoners vanwege hun LHBT signatuur, te vertalen naar de maatschappelijke betekenis van emancipatie in het algemeen en voor de groep in bijzonder. De wens is om deze gedachte verder te doen reiken dan alleen binnen het gebouw en de groep bewoners, door hieraan uitdrukking te geven in het publieke domein, in contact met de wijk. Aan haar de vraag om hier een vorm voor te vinden.

In het najaar van 2016 wordt begonnen met de bouw van het complex, architect is De Werff Architectuur. De Roze Hallen werd op 21 september 2018 geopend.