ROBOT LOVE

ROBOT LOVE is een artistieke vertaling van een breed gevoerd maatschappelijk debat over de komst van robots. In 2017 starten we met een ROBOT LOVE Ambassade in het kader van Dutch Design Week/World Design Event (WDE). Vervolgens landt de ROBOT LOVE manifestatie in het kader van 2018 Robotjaar op drie momenten op verschillende platforms in de stad Eindhoven. Daarover in een later stadium meer… Allereerst maakt Deneuve een verkenning van de doelgroepen en geeft het advies over strategische communicatie die leidt tot een succesvol evenement.

ROBOT LOVE verleidt het publiek met een actueel onderwerp waar velen over praten en brengt de theorie in praktijk. Robotisering en cobotisering gaan ons leven drastisch veranderen. ROBOT LOVE speelt met de vraag: zijn we meester of worden we slaaf? Gaan we liefde en aandacht uitbesteden aan robots? Of gebruiken we artificiële intelligentie om bij onszelf te rade te gaan: are we human? Zijn we rationele machines, gericht op eigen gewin, of empatisch en sociaal? Wordt aandacht schaars of vinden we via digitalisering en robotisering juist tijd/manieren om liefde evenredig te verdelen? Belooft de toekomst een verschraling of juist inclusie met democratisering van de liefde als doel?

ROBOT LOVE onderzoekt wat liefde vermag in een context van robotisering en artificiële intelligentie. Mens en machine gaan al millennia hand in hand. Technologie en machines bieden telkens weer nieuwe manieren om onszelf te veruitwendigen – koken, taal, landbouw, machines, kunstmatige intelligentie – om onze kansen op overleven te vergroten. Echter, met het ontwerpen van die nieuwe omgevingen beïnvloeden wij ook onszelf. Robotisering daagt ons uit na te denken over wie we zijn en hoe we ons tot elkaar willen verhouden.

ROBOT LOVE wordt georganiseerd door de Stichting Niet Normaal, eerder verantwoordelijk voor onder meer Niet Normaal, Ja Natuurlijk en onlangs Hacking Habitat.