State of Fashion

In opdracht van de Stichting Sonsbeek & State of Fashion bereidt Deneuve de marketing en communicatie voor van State of Fashion, een nieuw mode-event, dat van 1 juni t/m 2 september 2018 plaatsvindt in Arnhem onder curatorschap van José Teunissen, voormalig lector Modevormgeving bij ArtEZ en sinds 1 januari 2016 Dean School of Design and Technology van het London College of Fashion. Titel van de eerste State of Fashion is Searching for the New Luxury, een verkenning van nieuwe definities van ‘luxe’ als antwoord op de urgente ecologische en sociale eisen van deze tijd: minder afval en minder vervuiling, meer gelijkheid, welzijn en inclusiviteit. Met een focus op nieuwe (bio-)technologieën, digitale platforms, materialen en maakprocessen, op basis van nieuwe waarden en een nieuwe esthetiek die traditionele opvattingen over luxe op hun kop zetten en daarmee bijdragen aan een duurzame toekomstagenda. State of Fashion 2018 | Searching for the New Luxury verzamelt actueel baanbrekend onderzoek en initieert daarnaast experimentele en interdisciplinaire samenwerkingen, die al ruim voor 2018 beginnen en daarna ook weer zullen doorgaan.

De Stichting Sonsbeek & State of Fashion organiseert twee beeldbepalende evenementen in Arnhem en Gelderland in een vierjaarlijkse frequentie. Naast State of Fashion is dat de internationale beeldende kunsttentoonstelling Sonsbeek. Onder curatorschap van ruangrupa is recent met groot publiek succes SONSBEEK’16 | transACTION afgerond. Deneuve verzorgde daarvoor de internationale PR. Deze twee grote culturele evenementen versterken de internationale reputatie van Arnhem en Gelderland als creatieve, innovatieve en groene stad en regio, stimuleren lokale kennisontwikkeling en internationale samenwerking, en versterken de regionale infrastructuur voor creativiteit en innovatie.

Algemeen directeur van de Stichting Sonsbeek & State of Fashion is Christine de Baan, verantwoordelijk voor het strategische, inhoudelijke en zakelijke beleid van de stichting. De Baan adviseerde in 2015 de gemeente Arnhem over State of Fashion en schreef in 2016 het inmiddels door de gemeente Arnhem goedgekeurde Meerjarenplan 2017-2020 voor Sonsbeek & State of Fashion. De Baan is na een openbare procedure aangesteld om uitvoering te geven aan dit plan. Zij geeft leiding aan de vaste kernorganisatie en de tijdelijke projectorganisaties.

In juli treedt State of Fashion naar buiten met een opzet van een inhoudelijk programma. Het mode-event vindt plaats van 1 juni t/m 2 september 2018.

Manifest State of Fashion 2018 | Searching for the New Luxury
NO WASTE = THE NEW LUXURY
FAIRNESS = THE NEW LUXURY
REUSE = THE NEW LUXURY
NO SHOWS = THE NEW LUXURY
NON TOXIC = THE NEW LUXURY
LOCAL = THE NEW LUXURY
SLOW = THE NEW LUXURY
JUST ENOUGH = THE NEW LUXURY

Afgedankte kleding en textiel krijgen een tweede leven door textielrcycling. Foto: State of Fashion