Naakt of bloot?

Naakt of bloot? Deze vraag vormt de rode draad van de exposities Naakt of bloot? Het vrouwelijk naakt in de Nederlandse schilderkunst 1875-1925 en Het vrouwelijk naakt in de hedendaagse kunst in Museum Jan Cunen van 3 februari tot en met 19 mei 2019. Deneuve verzorgt de PR.

Het museum voelt de noodzaak om het dualisme dat in de huidige samenleving ten aanzien van naakt en bloot is ontstaan, zichtbaar en bespreekbaar te maken. Waar enerzijds krampachtig en preuts wordt omgegaan met bloot, worden we er anderzijds mee overladen. Naakten van onder anderen Isaac Israels, George Hendrik Breitner en Jan Sluijters worden getoond in combinatie met werk van Viviane Sassen, Carla van de Puttelaar en Bart Hess. Ook wordt werk getoond van drie net afgestudeerde kunstenaars Charissa van Dijk (HKU 2018), Mariëlle Veldhuis (HKU 2018) en Margherita Soldati (Rietveld 2018). Zo koppelt het museum de actuele discussie over het naakt in de beeldende kunst en de maatschappelijke positie van het naakt aan de visie van ruim een eeuw geleden.

Naakt of bloot, wat is eigenlijk het verschil? De term bloot betekent ‘zonder kleren zijn’, een toestand die over het algemeen gepaard gaat met een gevoel van schaamte, zowel voor degene die bloot is als voor de toeschouwer die ermee wordt geconfronteerd. Naakt daarentegen duidt op een natuurlijke vorm van naaktheid die de mens niet in verlegenheid brengt. Bij het kijken naar kunst blijkt er een fine line te zijn tussen deze twee begrippen.

Foto: Margherita Soldati. The Skin is an Extension of the Brain, 2018